Skip to main content
17/09/2011

Brannfolk har fått gjennomslag for viktige krav

Det foreligger nå nemndkjennelse for Brann- og redningstjenesten, SFS 2404. Fagforbundet er fornøyde med å få medhold blant annet for et større kvelds-/nattillegg mellom klokka 17.00 og 06.00.

Les mere…