Skip to main content
20/12/2011

Årskonferanse 2009

konferanse2009.jpgÅrskonferansen 2009 ble avholdt i Bergen 23 og 24 mars. Gjennomgående tema var arbeidsmiljø og HMS i akuttfasen.

Det ble også holdt foredrag om Skogbrannen i Froland med Sigbjørn Johnsen som oppfølger med rapporten om skogbrannberedskap som kom som et resultat av denne. Geir Mosti fra LO gikk gjennom noen av LO sine tanker om framtiden, mens forhandlingsavdelingen informerte om gjeldende tariff, ny særavtale og pensjon.

Årets innledere :
Knut Morten Alvestad – Arbeidstilsynet (se innlegg)
Johnny Stølen – Ålesund Brannvesen (se innlegg)
Jan Kongsvik – Froland (se innlegg)
Bjørn Næss – Bergen Brannvesen (se innlegg)

Noen av fordragsholderne har ikke kommet med innleggene sine pr.dato