Skip to main content
14/10/2010

Brannsjefer og branningeniører

Fagforbundet organiserer brannsjefer og branningeniører og det yrkesfaglige arbeidet er lagt til seksjon samferdsel og teknisk. Seksjonen organiserer alle stillingsgrupper innen brann, deriblant også heltidspersonell og deltidspersonell og ønsker en helthetlig yrkespolitisk og yrkesfaglig satsing på hele sektoren.

Les mere…