Skip to main content

Stikkord: organisasjon

Forumet får nytt navn og ny leder

Norsk Brannmannsforum blir til Norsk Brann- og Redningsforum! På årsmøtet for 2022 vedtok Norsk Brannmannsforum å endre navn til Norsk Brann- og Redningsforum (NBRF). Det er en mindre endring, men det nye navnet speiler brann- og redningsetatens oppgaver bedre og er kjønnsnøytralt. Vi kommer fortsatt til å være “forumet” for brannfolk i hele landet som skal jobbe for gode arbeidsforhold og at Fagforbundet skal være det foretrukne forbund for brannpersonell. Nytt navn og ny leder Etter 19 år i lederstolen ga Bjørn Rønning i det samme årsmøtet stafettpinnen videre til Ketil Sivertsen...

Les mer