Skip to main content
04/05/2018

Brannfolk i beredskap er ikke verd noe!

Brannfolk i beredskap er vel en av de få yrkesgruppene som fortsatt jobber 42 timers uke, de er på vakt året rundt.

Hverdager, natt, helg, helligdager og høytider for at resten av befolkningen skal føle en trygghet.

Brannfolk er i snitt på vakt ca. annenhver helg i året.

KS synes tydelig at dette ikke er verd noe når de fremmer et så urettferdig forslag angående lørdags- og søndagstillegg.

Brannfolk blir stående på sine lusne kr 50,-  pr time mens andre arbeidstakere vil få en økning ut i fra hvor mange timer de jobber, men de starter på kr 53,- og kan komme opp i kr 150,- pr time.

At KS fremmer et slikt forslag og dekker seg bak at brannfolk har en særavtale som regulerer deres arbeidstid blir for dumt da denne særavtalen er der for at vi skal ha en beredskap som dekker landets befolkning 24/7.

Norsk Brannmannsforum skal ha et møte med Fagforbundet den 22/5-18 der forslaget til HTA vil være et tema.

Denne avtalen skal ut på uravstemning, Norsk Brannmannsforum oppfordrer alle som er omfattet av denne Hoved Tariff avtalen til å stemme nei i sympati med brannfolk så får partene sette seg til bordet og komme med en mere rettferdig avtale.

Styret NBMF