Skip to main content
06/04/2016

Økonomisk støtte til Kreftregistret og STAMIs planlagte forskningsprosjekt

NBMF har sendt ut en henvendelse til KS, KS Bedrift, alle Brann- og Redningstjenester/Brannvesen, DELTA, Maskinistforbundet, NITO, alle Brannkorps Foreninger og alle kommunale foreninger i Fagforbundet om å bidra med økonomisk støtte til Kreftregistrets og STAMIs planlagte forskningsprosjekt i forbindelse med at brann- og redningspersonell gjennom sin yrkesutøvelse blir utsatt for en rekke kreftfremkallende stoffer.

Les mere her…