Skip to main content
07/06/2015

Presisering angående Fagforbundet og NBMF innstilling til “Ny utdanningsmodell for brannpersonell”.

Se utvalgets innstilling her.

Det har de siste dagene kommet flere spørsmål til NBMF og Fagforbundet i forbindelse med den nye foreslåtte modellen.
Dette går spesielt på at det har kommet uttalelser om at Fagforbundet og NBMF går inn for at lederutdannelse skal ligge på Fagskolenivå.
På møte hos DSB 20.mai uttalte DSB`s representant at Fagforbundet hadde kommet med innspill om å legge lederutdanningen til Fagskolenivå. Dette er i beste fall en upresis og grov forenkling av innspill som ble gitt gjennom Fagforbundets høringsuttalelse til NOU 2012:8. Se Fagforbundets høringssvar om ny brannutdanning her 

Se NBMF strategisk plan her 

Fagforbundet har ikke i noen sammenheng uttalt at lederutdanningen i sin helhet bør legges på Fagskolenivå, men har kommet med innspill om at man bør vurdere innslagspunktet for krav om høgskoleutdanning. Fagforbundet var på møte med DSB to uker før høringssvar ble oversendt Justisdepartementet. I dette møtet ble innslagspunkt for høyskoleutdanningen og utrykningsledere diskutert. Formålet med diskusjonen var å sikre løp for de som er i tjeneste. Fagforbundet har i ettertid ikke gjort noe skriftlig endring av synspunkt ut over høringsuttalelsen.
Fagforbundet har også sendt et brev til DSB for å få en redegjørelse for deres uttalelse.