Skip to main content
28/04/2014

Møte med Justis- og beredskapsdepartementet

Representanter for Fagforbundet møtte 22.april statsekretær Hans J. Røsjorde (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mere her…