Skip to main content
25/09/2013

UTDANNINGSREFORMEN LIGGER IKKE I EN SKUFF.

Mandag 23/9 var Fagforbundet med repr. fra arbeidsgruppe brann og faggruppe brannsjefer i møte med DSB angående utdanningsreformen.
DSB presenterte enkelte konkretiseringer av forslaget i NOU`en som de skal legge frem for justis den 1/10 for videre behandling.
Vi er nå spente på den videre behandlingen i justis.